Journal

Wat is Manuka?

Wat is Manuka?

Manuka is een inheemse struik uit Nieuw-Zeeland die je door het hele land ziet. Het is een plantensoort die een belangrijke rol speelt bij het landschap herstel doordat het zich vestigt op slecht vruchtbare bodems die vatbaar zijn voor erosie. Door steile en onvruchtbare delen van ons land toe te wijzen aan Manuka struiken helpen we dus het herstel van het inheemse ecosysteem met behoud van de bodemkwaliteit.
beeandflow Imuumsysteem manuka Natuur New Zealand Nieuw Zeeland Traditie
Lees nu